Overzicht deelnemers
a - b - c - d - e - f - g - h
i - j - k - l - m - n - o - p - q
r - s - t - u - v - w - y - z

Homepage

Waar staat EcoVerpakkingen voor

Alle producenten, importeurs en detaillisten in Nederland hebben te maken met de Ministeriële Regeling Verpakking en Verpakkingsafval. Ze zijn altijd verantwoordelijk voor het opruimen van ‘hun’ verpakkingen, ook nadat de consument ze heeft weggegooid. Omdat het heel omslachtig en duur zou zijn dit per bedrijf zelf te doen, heeft het Nederlandse bedrijfsleven gezocht naar een andere oplossing. Die werd gevonden in een overeenkomst met de overheid: het Convenant Verpakkingen. In ruil voor het behalen van doelstellingen op het gebied van recycling en zwerfafval hoeven de aangesloten bedrijven niet zelf hun verpakkingen op te halen bij de consument. EcoVerpakkingen verzorgt de financiën voor de projecten waarmee de doelstellingen van het Convenant bereikt moeten worden.

   

Op wie heeft EcoVerpakkingen betrekking

In het Convenant worden de producenten, importeurs en detaillisten die zelf verpakte food- of non-foodproducten op de Nederlandse markt brengen, individueel aangesproken op hun producentenverantwoordelijkheid. Zij hebben de keuze:
a) bij het ministerie van VROM te melden dat ze de verpakkingszaken individueel regelen conform de Regeling Verpakking en Verpakkingsafval, of
b) zich aan te sluiten bij het Convenant en alle daaruit voortvloeiende verplichtingen (financieel en anderszins) na te komen.

 
 

Namens wie treedt EcoVerpakkingen op

SVM•PACT heeft namens het Nederlandse bedrijfsleven aan EcoVerpakkingen gevraagd fondsen te werven om de projecten te bekostigen. In SVM•PACT is de gehele verpakkingsketen vertegenwoordigd, van basisindustrie tot producenten/importeurs. SVM•PACT onderhandelt met de overheid over het Convenant.

EcoVerpakkingen is een stichting waarvan het bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van:
SVM•PACT
Stichting Merkartikel
Raad Nederlandse Detailhandel
Centraal Bureau Levensmiddelenhandel

 

peter
Foto: mensen in een dynamische economie

 
Created by admin
Last modified 2004-09-14 10:07 AM